XXXI Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej

Dnia 22 listopada 2015r. W Jacznie odbyło się XXXI Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Spotkanie rozpoczęło się Świętą Liturgią w cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie. Po liturgii młodzież udała się na obrady. Na początku było przywitanie gości. Po przemówieniach zostało omówione sprawozdanie z rocznej działalności BMP DBG jak również sprawozdanie finansowe. Następnie każde bractwo parafialne zdało relację ze swojej działalności. W tym roku zarząd otrzymał absolutorium większością głosów. Kolejnym punktem było podziękowanie ustępującemu zarządowi i wybory nowego. Z zarządu odeszły cztery osoby, jak i przyszły na ich miejsce kolejni nowi członkowie. Po wyborach zostało omówione kalendarium BMP DBG na 2016 r. oraz przedyskutowano różne inicjatywy, które się w nim pojawiły. Na koniec zjazdu były wolne wnioski, na których poruszone zostały różne kwestie związane z działalnością bractwa.  20151122_132140 20151122_132001 20151122_114807 20151122_114152   20151122_112536

Komentarze są wyłączone.