Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce

Dnia 12.12.2015r. na Św. Górze Grabarce odbyło się walne zgromadzenie  Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Delegatami naszej parafii byli: Dominika Niewiarowska, Izabela Łukaszuk oraz nasz opiekun o.Piotr Kiryluk. Spotkanie rozpoczęło się Św. Liturgią, której przewodniczył jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Arcybiskup Jakub Ordynariusz Diecezji białostocko-gdańskiej, któremu asystowało 17 księży i 3 diakonów. Następnie przeszliśmy do domu pielgrzyma na wspólne śniadanie. Po agapie rozpoczęliśmy wspólne obrady. Uważnie przysłuchiwaliśmy się sprawozdaniu zarządu centralnego przez mieniony rok. Następnie odbyły się wybory, na których wybraliśmy nowy zarząd. Na przewodniczącego został wybrany Maciej Owsiejczuk. W skład zarządu została wybrana nasza bractwowiczka Izabela Łukaszuk.

bractwo   bexxg12

Komentarze są wyłączone.