Nasza cerkiew

Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku (http://woskresienska.euro-net.pl)

W naszej cerkwi znajdują się ikony z relikwiami:

Ikona Matki Bożej Wszechkrólowej (gr. Pantanasa, ros. Wsiecaryca)


Ikona Agija Zoni czestnyj pojas Preswiatoj Bohorodicy

Czcigodny Pas Przenajświętszej Bogurodzicy, który znajduje się w monasterze Watopeckim na Świętej Górze Atos jest jedyną relikwią, która zachowała się z ziemskiego życia Bogurodzicy. Według świętej tradycji naszej Cerkwii ciało Przenajświętszej Bogurodzicy zostało zabrane do niebios po trzech dniach od jej Zaśnięcia. Kiedy Święty Apostoł Tomasz wespół z innymi Apostołami otworzyli grób, nie znaleźli w nim ciała Bogurodzicy, lecz tylko jej Pas. Zgodnie z przekazem, Święty Pas został wykonany przez Matkę Bożą z sierści wielbłądziej. Cesarzowa Zoe (Zoja) małżonka Leona VI, w dowód wdzięczności za cudowne jej uleczenie przyozdobiła Pas złotą nicią, zachowaną do dzisiaj w trzech kawałkach.
Początkowo Pas był przechowywany w Jerozolimie , następnie w Konstantynopolu i ostatecznie cesarz Jan Kaudakuzinos w XIV w. podarował Pas dla monasteru Watopeckiego. Od tego czasu czcigodny Pas przechowywany jest w specjalnej srebrnej szkatule, na której widnieje Monaster wraz z cesarzem darczyńcą.
Bardzo liczne są cuda, które stały się od szaty Bogurodzicy czcigodnego Pasa. Dzięki modlitwom Bogurodzicy przez jej szatę święty Pas wiernym przekazywana jest łaska Boża. W ten sposób spełniają się słowa Troparionu Święty Zaśnięcia Matki Bożej, że „po swym odejściu nie pozostawia świata bez modlitewnej opieki”. To nie jedyny przypadek w dziejach zbawienia, kiedy przez szatę świętych osób wylewana jest łaska Boża. Wystarczy wspomnieć płaszcz św. Proroka Eliasza, czy szaty Apostołów.
Czcigodny Pas Bogurodzicy posiada szczególną łaskę w leczeniu bezpłodności u kobiet i cierpiących na raka. Chorzy opasują się wstążką, która uprzednio została położona i pobłogosławiona na świętym Pasie Bogurodzicy.

 

Ikona Swiętego Jana z Kormy (Prawiednyj Ioann Kormjanskij):

Ikona Świętego Wielkiego Męczennika i uzdrowiciela Pantelejmona (Wielikomuczenik i Celitiel Pantielejmon):

 

Ikona Świętego Męczennika Maksyma Gorlickiego (Swiaszczennomuczenik Maksim Sandowicz – Gorlickij):