Świąteczna Zbiórka Żywności
Grudzień 27th, 2015

W dniach  18- 20 grudnia 2016  nasze bractwo jak co roku  uczestniczyło w świątecznej zbiórce żywności organizowanej przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Wolontariusze zbierali głównie  artykuły długoterminowe takie jak: mąka, olej, ryż ,makaron, konserwy oraz słodycze w sklepach PSS, które potem były przekazywane dla potrzebujących rodzin.

dsc0064 dsc0001_0 dsc0063_0

Książki na Post Filipowy
Grudzień 16th, 2015

Na ostatnim spotkaniu naszego bractwa wszyscy bractwowicze otrzymali od o. Piotra Kiryluka 3 książki: „Święty Apostoł Andrzej pierwszy powołany Niebiański patron”, „Sakrament małżeństwa” i „Święty Jan z Kronsztadu –  moje życie w Chrystusie”, aby rozwijali się duchowo oraz odpowiednio przygotowali się do Święta Bożego Narodzenia.

 

hbkj

Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce
Grudzień 16th, 2015

Dnia 12.12.2015r. na Św. Górze Grabarce odbyło się walne zgromadzenie  Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Delegatami naszej parafii byli: Dominika Niewiarowska, Izabela Łukaszuk oraz nasz opiekun o.Piotr Kiryluk. Spotkanie rozpoczęło się Św. Liturgią, której przewodniczył jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Arcybiskup Jakub Ordynariusz Diecezji białostocko-gdańskiej, któremu asystowało 17 księży i 3 diakonów. Następnie przeszliśmy do domu pielgrzyma na wspólne śniadanie. Po agapie rozpoczęliśmy wspólne obrady. Uważnie przysłuchiwaliśmy się sprawozdaniu zarządu centralnego przez mieniony rok. Następnie odbyły się wybory, na których wybraliśmy nowy zarząd. Na przewodniczącego został wybrany Maciej Owsiejczuk. W skład zarządu została wybrana nasza bractwowiczka Izabela Łukaszuk.

bractwo   bexxg12

XXXI Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej
Listopad 28th, 2015

Dnia 22 listopada 2015r. W Jacznie odbyło się XXXI Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Spotkanie rozpoczęło się Świętą Liturgią w cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie. Po liturgii młodzież udała się na obrady. Na początku było przywitanie gości. Po przemówieniach zostało omówione sprawozdanie z rocznej działalności BMP DBG jak również sprawozdanie finansowe. Następnie każde bractwo parafialne zdało relację ze swojej działalności. W tym roku zarząd otrzymał absolutorium większością głosów. Kolejnym punktem było podziękowanie ustępującemu zarządowi i wybory nowego. Z zarządu odeszły cztery osoby, jak i przyszły na ich miejsce kolejni nowi członkowie. Po wyborach zostało omówione kalendarium BMP DBG na 2016 r. oraz przedyskutowano różne inicjatywy, które się w nim pojawiły. Na koniec zjazdu były wolne wnioski, na których poruszone zostały różne kwestie związane z działalnością bractwa.  20151122_132140 20151122_132001 20151122_114807 20151122_114152   20151122_112536

Spotkanie na Starosielcach
Listopad 14th, 2015

Dnia 13 listopada 2015 roku nasze bractwo uczestniczyło  w spotkaniu z młodzieżą prawosławną ze Starosielc. Spotkanie rozpoczeliśmy modlitwa, a następnie wspólnie dyskutowaliśmy nad słowami modlitwy Otcze Nasz „Chleb nasz nasuszcznyj dażd’ nam dnies’ ” Po krótkiej dyskusji przeszliśmy do integracji bractw poprzez wspólne granie w gry a także rozegraliśmy turniej bilarda.